mungmeeco

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี”

ทำมาจากเนื้อปลากระดี่ที่คัดสรรอย่างดี โดยใช้กระบวนการหมักตามสูตรพื้นบ้านแท้ๆ แต่พัฒนากระบวนการหมักปลาร้าให้ถูกหลักสุขอนามัย

ในกระบวนการน้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี” เรานำปลาร้ามาต้มสุขและปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสที่ได้มาตรฐาน และฆ่าเชื้อด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้ได้นำปลาร้าที่อร่อยครบรส สะอาด ถูกหลักอนามัย

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี” มีเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมายมาตรฐานระดับสากล เช่ร GMP , HACCP , OTOP เป็นต้น จึงการันตีได้ถึงความปลอดภัยในการบริโภค

นอกจากนั้นเรายังมีเครื่องหมายฮาลาล ทำให้ น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี” สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ทั่วโลก

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี”
สูตรส้มตำ

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี”
สูตรยำ

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี”
สูตรแกง

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา “มั่งมี”
สูตรทำอะไรก็อร่อย

#ปลาร้าสําเร็จรูป
#ปลาร้าปลากระดี่เจ้าไหนอร่อย
#ปลาร้าปลากระดี่เจ้าดัง
#ปลาร้าปลากระดี่ pantip
#กินปลาร้าให้ปลอดภัย
#สูตรน้ำปลาร้า
#สูตรต้มน้ําปลาร้า Pantip
#สูตรน้ำปลาร้าใส่ยำ
#ปลาร้ายี่ห้อไหนอร่อย pantip
#ปลาร้าจังหวัดไหนอร่อยสุด
#ปลาร้าปลากระดี่ซื้อที่ไหน