กบข.ตั้ง 3 บลจ. ‘กสิกรไทย – กรุงศรี – วรรณ’ บริหารกองทุนหุ้นไทย มูลค่า 7.5 พันล้าน

News

กบข. แต่งตั้ง 3 บลจ. “กสิกรไทย – กรุงศรี – วรรณ” เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย เน้นบริหารลงทุนหุ้นไทย เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง มูลค่ารวมกว่า 7.5 พันล้าน มีผล 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก.พ.65

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย จำนวน 3 บลจ. ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ เพื่อบริหารกองทุนย่อยของ กบข. แบบเฉพาะเจาะจง (Specialized Fund) ประเภทตราสารทุนไทย มีมูลค่ากองทุนที่ต้องบริหารประมาณ 7,500 ล้านบาท

โดยผู้จัดการกองทุนจะมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนย่อยและนำทรัพย์สิน ไปดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารให้ชนะตัวเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอก จะเป็นการบริหารการลงทุนควบคู่กับการลงทุนภายในของ กบข. เป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก กบข. ในระยะยาว

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนฯ ของ กบข. ประกอบด้วย ความมั่นคงและนโยบายการบริหารงานองค์กรของแต่ละ บลจ. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนของทีมผู้จัดการกองทุน กระบวนการตัดสินใจลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลังในอดีต ความเข้าใจ และการนำเกณฑ์ ESG มาประเมินการคัดเลือกหลักทรัพย์และการลงทุน และความพร้อมในการให้บริการ

ทั้งนี้ สัญญาผู้จัดการกองทุนฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 ถึง 31 ม.ค.2568 มีอายุสัญญา 3 ปี

นางศรีกัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ กบข. มีสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 1,158,825 ราย มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (รวมเงินสำรอง) 1.13 ล้านล้านบาท ซึ่งการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกทั้ง 3 บลจ. ในครั้งนี้ เป็นการกระจายความเสี่ยงในการบริหารกองทุน เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก เนื่องจากแต่ละ บลจ. จะมีรูปแบบและการจัดการ การลงทุนที่แตกต่างจาก กบข. จะทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายมิติมากขึ้น

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business